กำลังพล หน่วย ร.7 พัน.5 ร่วมกันสร้างฝายมีชีวิต ในพื้นที่ของหน่วย

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 11 เม.ย.60 กพ.นายทหาร นายสิบ และพลทหารร่วมกันสร้างฝายมีชีวิต ในพื้นที่ของหน่วย โดยมีวิทยากรจาก กรมทพ.36 ผลการดำเนินการคืบหน้า 50% พรุ่งนี้จะดำเนินการสร้างเพิ่มเติมต่อไป