หน่วย ร.7 พัน.5 ร่วมกับโรงพยาบาลปาย จว.ม.ส.ฝึกซักซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 05 เม.ย.60 หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพล นายทหาร นายสิบ และพลทหารร่วมกับโรงพยาบาลปาย จว.ม.ส.ฝึกซักซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ เพื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560 ที่บริเวณถนน 1095 หลักกิโลเมตร ที่ 4-5 ปาย-แม่ฮ่องสอน บ.แม่นาเติงนอก ต.แม่นาเติง อ.ปาย จว.ม.ส.