หน่วย ร.7 พัน.5 ร่วมกิจกรรมโครงการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นเพื่อกักเก็บน้ำไว้แก้ปัญหาภัยแล้ง

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 05 เม.ย.60 หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพลนายทหาร,นายสิบและพลทหาร จำนวน 35 นาย ร่วมกับเทศบาลตำบลปาย,หน่วยงานราชการ,ผู้นำชุมชนและประชาชน ร่วมกิจกรรมโครงการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นเพื่อกักเก็บน้ำไว้แก้ปัญหาภัยแล้ง,ใช้ดับไฟป่าและหมอกควัน ที่แม่น้ำปาย บ.เมืองแพร่ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.ม.ส.โดยมี นายอัครเดช ตาปราบ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปาย อ.ปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน