หน่วย ร.7 พัน.5 ร่วมกิจกรรมโครงการฟื้นฟูบูรณะแม่น้ำปาย ประจำปี 2560

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 05 เม.ย.60 หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพลนายทหาร,นายสิบและพลทหาร จำนวน 30 นาย ร่วมกับเทศบาลตำบลปาย,หน่วยงานราชการและประชาชน ในเขตเทศบาล ร่วมกิจกรรมโครงการฟื้นฟูบูรณะแม่น้ำปาย ประจำปี 2560 เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์ โดยมี นายอัครเดช ตาปราบนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปาย อ.ปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน