ตรวจตวามพร้อมรบและฝึกการเดินประกอบเครื่องสนามประจำสัปดาห์

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 07 เม.ย.60 พ.ต.วัชระ ถึกสุวรรณ์ น.ฝยก.ฯ พร้อมกำลังพลนายทหาร นายสิบ และพลทหาร ตรวจตวามพร้อมรบและฝึกการเดินประกอบเครื่องสนามประจำสัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเดินในภูมิประเทศ ฝึกการบังคับบัญชาในระดับ ผบ.ร้อย., ผบ.หมวด, ผบ.หมู่ และหน.ชุด ในการบังคับบัญชาหน่วย และลาดตระเวนป้องกันการเผาป่าในเขตพื้นที่ ณ สนามฝึกของหน่วย