พิธีเฉลิมพระเกียรติถวายราชสักการะ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 04 เม.ย.60 พ.ต.วัชระ ถึกสุวรรณ์ น.ฝยก.ร.7 พัน.5 ทำการแทน ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วย นายทหาร นายสิบ และพลทหาร เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายราชสักการะ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 62 พรรษา ในวันที่ 2 เม.ย.2560 ณ บริเวณด้านหน้า บก.พัน.ร.7 พัน.5 ค่ายโสณบัณฑิตย์ อ.ปาย จว.ม.ส.