จนท.สนง.เหล่ากาชาดและ จนท.รพ.ศรีสังวาลย์ จว.ม.ส.เดินทางมารับบริจาคโลหิตกำลังพล ร.7 พัน.5

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 23 มี.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับคณะ จนท.สนง.เหล่ากาชาดและ จนท.รพ.ศรีสังวาลย์ จว.ม.ส.เดินทางมารับบริจาคโลหิตกำลังพล นายทหาร นายสิบ พลทหารและครอบครัว ที่ห้องสอนอบรม ร้อย อวบ.ที่ 2 ร.7 พัน.5 ค่ายโสณบัณฑิตย์ อ.ปาย จว.ม.ส.