ร.7 พัน.5 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ภาคเหนือ สนามที่ 5

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 19 มี.ค.60 พ.ต.วัชระ ถึกสุวรรณ์ น.ฝยก.ร.7 พัน.5 ได้รับมอบหมายจาก ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ภาคเหนือ สนามที่ 5 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำฮู หมู่ที่ 5 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.ม.ส.โดยมีนาย ธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน