ผบ.ร.7 พัน.5 เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาหมอกควันอันเกิดจากไฟป่า

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 17 มี.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันอันเกิดจากไฟป่า ณ ห้องประชุมบ้านน้ำฮู ต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.ม.ส.โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารย์ ผวจ.ม.ส.เป็นประธาน