ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมสังเกตุการณ์และให้คำแนะนำในการฝึกการแก้ปัญหาบนภูมิประเทศจำลอง

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 16 มี.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมสังเกตุการณ์และให้คำแนะนำในการฝึกการแก้ปัญหาบนภูมิประเทศจำลองในระดับ ผบ.ร้อย., ผบ.มว., และผบ.หมู่ ในการฝึกภาคกองร้อย (ภาคที่ตั้ง) ณ สนามฝึกหน้ากองร้อย. อวบ.ที่ 3 โดยมีนายทหาร และนายสิบอาวุโสร่วมสังเกตุการณ์ในการฝึก