ร.7 พัน.5 ร่วมกับจนท.เทศบาลตำบลปาย, ตำรวจ และราษฎร ร่วมกิจกรรมสร้างฝาย

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ15 มี.ค.60 พ.ต.วัชระ ถึกสุวรรณ์ น.ฝยก.ร.7 พัน.5 ได้รับมอบหมายจากผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วย กพ. นายทหาร นายสิบ และพลทหา ร ร่วมกับจนท.เทศบาลตำบลปาย, ตำรวจ และราษฎร บ.ป่าขาม ต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.ม.ส.ร่วมกิจกรรมสร้างฝายเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและชะลอความชุ่มชื้นแม่น้ำปาย ที่ บ.ป่าขาม หมู่ที่ 3 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.ม.ส.โดยมี นายธนกร แสงโชติ รองนายกเทศบาลตำบลปาย อ.ปาย จว.ม.ส.เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างฝายฯ