พล.ท.สมหมาย วงค์มาก อดีต ผบ.ร.7 พัน.5 ได้พบปะกำลังพล นายสิบ นายทหาร บรรยายพิเศษเรื่องการปฎิรูปประเทศ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.60 พล.ท.สมหมาย วงค์มาก อดีต ผบ.ร.7 พัน.5 ได้พบปะกำลังพล นายสิบ นายทหาร บรรยายพิเศษเรื่องการปฎิรูปประเทศไทย, ประวัติการก่อตั้งหน่วย, และแนวทางรับราชการของกำลังพลตลอดจน หน้าที่ในการพัฒนาหน่วยและกองทัพบก ณ ห้องอบรม บก.ร.7 พัน.5 และได้เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ของหน่วย และได้แนะนำแนวทางและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาหน่วยในอนาคต และ ให้คำแนะนำในการพัฒนากองร้อยในด้านต่างๆ