ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อม ด้วย ชป.รณรงค์ ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 21 ก.พ.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อม ด้วย ชป.รณรงค์ ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน จัด รยบ.จำนวน 3 คันร่วมกิจกรรมงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 24 กุมภาพันธ์ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนและเยาวชนของชาติ ได้ตระหนักถึงวันสำคัญดังกล่าว และชมสาธิตการดับไฟ, การทำแนวกันไฟ และการนำใบไม่ไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ณ สถานีควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จว.ม.ส.โดยมี นายเพิ่มศักดิ์ อารีรักษ์ รอง ผวจ.ม.ส.เป็นประธาน