ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 20 ก.พ.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5, ร.อ.สุนทร ฟองมาลา น.ฝขว., ร.ต.ศักดาวุฒิ เขื่อนควบ หน.ชุดประสานงานคุ้มครองป้องกันชุมชน บ.เสาแดง เดินทางเยี่ยมชมกิจกรรมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จว.ช.ม.เพื่อเป็นแนวทางในการนำมาใช้ประโยชน์ของหน่วย