ผบ.ร.7 พัน.5 บริจาคข้าวสารเครื่องนุ่งห่มให้ครอบครัวไฟไหม้ที่อยู่อาศัย

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5, ร.ท.คำรณ โมจรินทร์ น.ฝกร., ร.ท.ศักดิ์ภรต รุ่งสาย รอง ผบ.ร้อย.ร.752 ได้ร่วมบริจาคข้าวสาร เครื่องนุ่งห่ม ให้กับครอบครัว น.ส.ปวีณา อีกะ ณ บ้านทรายงาม เลขที่ 53 ม.10 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จว.ม.ส. ที่ประสบอัคคีภัยไฟไหม้ที่อยู่อาศัย ทำให้ทรัพย์สินของมีค่า ของอุปโภค บริโภค เครื่องใช้ภายในบ้านได้รับความเสียหายทั้งหมด หน่วยจะได้ให้การช่วยเหลือในโอกาสต่อไป