ผบ.ร.7 พัน.5 ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานสนามชายแดน

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานสนามชายแดนของกำลังพลของหน่วย ( ร้อย.ร.752 ) ฉก.ร.17 ณ ฐานปฏิบัติการเมืองน้อย, ฐานปฏิบัติการหอดูไฟ, ฐานปฏิบัติการดอยหัวม้า, ฐานปฏิบัติการปายสองแง่ และได้เยี่ยมชมการทำศูนย์การเรียนรู้ประจำฐานปฏิบัติการอีกทั้งเน้นย้ำในการทุ่มเทในการปฏิบัติงานร่วมกับประชาชน ให้ประชาชนเป็นที่พึ่งในการดูแลประเทศชาติและความมั่นคงได้