ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมพิธีสวดมนต์และเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2560

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมกับกำลังพลนายทหาร นายสิบ พลทหารและประชาชนบ้านห้วยปู ต.เวียงใต้ อ.ปาย ร่วมพิธีสวดมนต์และเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2560 ณ วัดหัวนา ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน