พ.อ.วันชัย มณีวรรณหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่อำเภอปายให้การต้อนรับ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 10 กพ.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 หัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่อำเภอปาย ให้การต้อนรับ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี/ประธานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฏรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริและคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนบ้านผีลู ต.แม่นาเติง อ.ปาย จว.ม.ส. รับฟังบรรยายสรุป มอบผ้าห่มกันหนาวให้โอวาทแก่ราษฏร ชมการแสดงของนักเรียน การแสดงวิถีชีวิตชนเผ่า เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตรของโครงการ