ร.ท.คำรณ โมจรินทร์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอปายประจำปี 2560

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ10 ก.พ.60 ร.ท.คำรณ โมจรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่ น.ฝกร.ร.7 พัน.5 ได้รับมอบหมาย จาก ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอปายประจำปี 2560 ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (รร.บ้านกุงแกงเดิม) ต.ทุ่งยาง อ.ปาย จว.ม.ส.โดยมี นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.ม.ส.เป็นปนะธาน