ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อม นายทหารยุทธการ ตรวจการฝึกเฉพาะหน้าที่ทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 2 ก.พ.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อม นายทหารยุทธการ ตรวจการฝึกเฉพาะหน้าที่ทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2 รวมทั้งให้คำแนะนำในการสอน และการจัดทำแผนบทเรียน ให้กับครูฝึกประจำวิชา