ผบ.ร.7 พัน.5 ตรวจเยี่ยมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อในส่วนโรงเลี้ยงของหน่วย

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 2 ก.พ.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ตรวจเยี่ยมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อในส่วนโรงเลี้ยงของหน่วย (รับผิดชอบโดย ร้อย.สสช.) และร่วมรับประทานอาหารกับกำลังพลทหารกองประจำการ ณ โรงเลี้ยงของหน่วย