ผอ.สปร.ทบ.และคณะตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการปฎิบัติงานสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 31 ม.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วย จนท.โครงการฯหน.ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและราษฎร ให้การต้อนรับ พล.อ.ยศนันท์ หร่ายเจริญ ผอ.สปร.ทบ.และคณะตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการปฎิบัติงานแก่ จนท.โครงการฯพร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎร ที่สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ.เสาแดง ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่