พ.ต.วัชระ ถึกสุวรรณ์ น.ฝยก.ร.7พัน.5ร่วมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จว.ม.ส.ประจำป

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 310800 ม.ค.60 พ.ต.วัชระ ถึกสุวรรณ์ น.ฝยก.ร.7พัน.5 พร้อมด้วย นายสิบเสนารักษ์และช่างตัดผมของหน่วยและ หน่วยงานราชการ จว.ม.ส.ร่วมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จว.ม.ส.ประจำปี 2560 ที่ รร.สังวาลย์วิทย์ 3 บ.เมืองน้อย หมู่ที่ 3 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จว.ม.ส.โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารย์ ผวจ.ม.ส.เป็นประธาน