หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพลฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 31 ม.ค.60 หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ จว.ม.ส. ฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่ห้องประชุม รร.ปายวิทยาคาร อ.ปาย จว.ม.ส.โดยมี นายชยสาร โทณานนท์ ผอ.ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เป็นประธาน