พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมรับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จากคุณ วีรยุทธ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 28 ม.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยกำลังพล นายทหาร นายสิบ และพลทหาร ร่วมรับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จากคุณ วีรยุทธ และคุณ พัชรินทร์ จงสถาพรพงศ์ อดีต ผอ.รร.บุญวาทย์วิทยาลัย คณะครูและผู้มีจิตศรัทธ