พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กำลังพลที่เลื่อนยศ สูงขึ้น

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 27 ม.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กำลังพลที่เลื่อนยศ สูงขึ้นที่มีความทุ่มเทเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย