อ.วีระยุทร - พัชรินทร์ จงสถาพรพงศ์ ได้กรุณามอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับหน่วย ร.7พัน.5

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 8 ม.ค.2560 อ.วีระยุทร - พัชรินทร์ จงสถาพรพงศ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยจังหวัดลำปาง ได้กรุณามอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับหน่วย ร.7พัน.5 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน หน่วยจะได้ดำเนินการแจกจ่ายให้กำลังพลต่อไป