กลุ่มแม่บ้านของหน่วย ร.7 พัน.5 ดำเนินการจัดทำริบบิ้นฯเพื่อสนับสนุนกลุ่ม แม่บ้าน ร.7

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 240800 ม.ค.60 กลุ่มแม่บ้านของหน่วย ร.7 พัน.5 ดำเนินการจัดทำริบบิ้นฯเพื่อสนับสนุนกลุ่ม แม่บ้าน ร.7 ที่ ร้านค้าสวัสดิการ(หน้าค่าย)ของหน่วยครับ