ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติในพื้นที่ภาคใต้

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

กองทัพภาคที่ ๓ , กองพลทหารราบที่ ๗ และกองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติในพื้นที่ภาคใต้ ได้ที่ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พ.ล. , กองพลทหารราบที่ ๗ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จว.ช.ม. , กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗ ค่ายโสณบัณฑิตย์ อ.ปาย จว.ม.ส. สำหรับการบริจาคเงิน สามารถโอนเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี “ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทภ.๓ โดย กองทัพภาคที่ ๓ " บัญชีออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี ๓๑๔ - ๒ - ๔๙๗๐๗ - ๖ หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อรับบริจาค โทร.ทบ.๗๓๓๔๘, ๗๓๕๘๒ และ โทร.๐๕๕๒๕๒๗๓๐, ๐๕๕๒๕๒๘๕๙, ๐๕๓๖๙๙๐๒๕