รอง ผบ.พล.ร.7 (1) เป็นประธานพิธีบวงสรวง พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 18 ม.ค.60 พ.อ.จิรวัฒน์ จุฬากุล รอง ผบ.พล.ร.7 (1) เป็นประธานพิธีบวงสรวง พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระพี่นางสุพรรณกัลยา เนื่องในวันกองทัพไทย โดยมี พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ. ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับ และกำลังพล นายทหาร นายสิบ พลทหารร่วมพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค่ายโสณบัณฑิตย์