ผู้แทน ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมงานวันครูครั้งที่ 61/2560

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 16 ม.ค.60 ร.ท.คำรณ โมจรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่ นายทหารกิจการพลเรือน ร.๗ พัน.๕ เป็นผู้แทนหน่วย ร่วมงานวันครูครั้งที่ 61/2560 ที่หอประชุม รร.ปายวิทยาคารโดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย จว.ม.ส. เป็นประธาน