วัเด็กแห่งชาติ ปี 60 ค่ายโสณบัณฑิตย์

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 14 ม.ค.ุ60,พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 และภริยา ได้มอบของขวัญให้แก่บุตรหลานกำลังพล ร.7 พัน.5 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ สนามฟุตซอลของหน่วย