สนับสนุนกำลังพล และอาวุธยุทโธปกรณ์ แสดงงานวันเด็ก

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 14 ม.ค.60 ร.7 พัน. 5 สนับสนุนกำลังพล และอาวุธยุทโธปกรณ์ เพื่อไปแสดงให้เด็กรับชม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านน้ำฮู และโรงเรียนบ้านแม่นาเติง มีเด็กมาเยี่ยมชมและให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก