พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วย คุณบุษรากรณ์ มณีวรรณ กำลังพล ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 31 ธ.ค.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วย คุณบุษรากรณ์ มณีวรรณ กำลังพล นายทหาร นายสิบ และครอบครัว หน่วยงานราชการ พ่อค้า และประชาชนในพื้นที่ อ.ปาย จว.ม.ส. ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ณ วัดแม่นาเติง ต.แม่นาเติง อ.ปาย จว.ม.ส.