ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมแปรอักษรถวายความอาลัยฯ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 050900 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 และกำลังพล นายทหาร นายสิบ ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมแปรอักษร เลขเก้าอยู่ตรงกลางหัวใจ และมีอักษร “ปายรักพ่อ” เพื่อถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามหน้าโรงเรียน ปายวิทยาคม โดยมีประชาชนชาวอำเภอปายและส่วนราชพื่นที่เข้าร่วมจำนวน 1,600 นาย