ผบ.ร.7 พัน.5 ได้เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ของ ผบ.หน่วย นขต.พล.ร.7

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 2,3 ธ.ค.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วย ร.อ.วัชระ ถึกสุวรรณ์ ได้เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ของ ผบ.หน่วย นขต.พล.ร.7 ณ กองพลทหารราบที่ 7 โดยมีการทดสอบ ทั้งสิ้น 4 สถานี ดังนี้ 1.) การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ท่าดันพื้น,ลุกนั่ง,ดึงข้อ,วิ่ง 2 กม.,ว่ายน้ำ 2.) การปฏิบัติในสนามทดสอบกำลังใจ 3.) การเดินเร่งรีบ ระยะทาง 12 กม. 4.) การยิงปืนพกทางยุทธวิธี ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา เป็นไปด้วยความเรียบร้อบ