ผบ.ร.7 พัน.5 ต้อนรับ รอง ผบ.พล.ร.7 ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม เจ้าหน้าที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 30 พ.ย.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมคณะนายทหาร หัวหน้าโครงการสถานีฯ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับ พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ รอง ผบ.พล.ร.7 (2)ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริและชุดประสานงานคุ้มครองป้องกันชุมชน บ.เสาแดง หมู่ที่ 7 ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จว.ช.ม.