ผบ.ร.7 พัน.5 และภริยา ต้อนรับ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.ร.7

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 27 พ.ย.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 และคุณ บุษรากรณ์ มณีวรรณ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับ คุณนพนาถ ชุณหะนันทน์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.ร.7 พร้อมคณะที่มาเยี่ยมเยียน/ให้กำลังใจ/ติดตามผลการปฏิบัติของสมาชิก แม่บ้าน ร.7 พัน.5 ที่ห้องประชุม บก.พัน.ร.7 พัน.5