หน่วยฝึกทหารใหม่เยี่ยมบ้านทหารใหม่ยากจน

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

ห้วงวันที่ 25 - 26 พ.ย.59 ร.ต.ปรัชญา วัฒนา ผู้ฝึกทหารใหม่,ร.ต.ดวงพิชัย เพ็ญเดือนงาม ผช.ผู้ฝึกทหทรใหม่รุ่น ปี 2559 ผลัดที่ 2 ตัวแทนหน่วยฝึกทหารใหม่ ได้มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับ ครอบครัว พลฯ จริม ปวงแก้ว ( ทหารใหม่) ที่มีฐานะยากจน ณ บ้านเลขที่ 221 ม.12 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และ ครอบครัว พลฯ เกียรติศักดิ์ นิลภา ( ทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2 ) ที่มีฐานะยากจนและมารดาเสียชีวิต ณ บ้านเลขที่ 242/5 ม.12 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และพลฯ วรพล ปรมัตถ์ภัทรกุล ( ทหารใหม่) ที่มีฐานะยากจน ณ บ้านเลขที่ 6/1 ม.4 ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ผลการปฏิบัติ ทางครอบครัวของพลทหารทั้ง 3 นาย ฝากขอบคุณ ผบ.ร.7 พัน.5 และ ผบช.ที่ให้การช่วยเหลืออย่างอบอุ่น....