พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้เป็นประธานในพิธีพบญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 200930 พ.ย.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้เป็นประธานในพิธีพบญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2 และพบปะญาติทหารใหม่ด้วยความอบอุ่น ณ.บริเวณ ร้อย.อวบ.ที่ 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย