ผบ.ร.7 ติดตามความคืบหน้า/ให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินการตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 15 พ.ย.59 พ.อ.ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผบ.ร.7 ติดตามความคืบหน้า/ให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินการตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ของ ร.7 พัน.5 โดยมี พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับ