ผบ.ร.7 พัน.5 พบปะให้กำลังใจ ชป.ทหารทรหด.ชุดที่ 2

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 15 พ.ย.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พบปะให้กำลังใจ และมอบงบประมาณ แก่ ชป.นทท.ชุดที่ 2 ของหน่วยก่อนออกเดินทางไปแข่งขัน ณ จังหวัดลำปาง ห้วงวันที่ 17 - 23 พ.ย.59