ผบ.ร.7 เยี่ยมชม/สังเกตุการณ์ การทดสอบเดินเร่งรีบ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 15 พ.ย.59 พ.อ.ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผบ.ร.7 เยี่ยมชม/สังเกตุการณ์ การทดสอบเดินเร่งรีบ และยิงปืน ผบ.พัน และ ผบ.ร้อย. โดยมี พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 และ ร.อ.วัชระ ถึกสุวรรณ์ น.ฝยก.ร.7 พัน.5 เข้ารับการทดสอบ