ผบ.ร.๗ ตรวจเยี่ยมทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 14 พ.ย.59 พ.อ.ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผบ.ร.๗ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย ร.7 พัน.5 เพื่อมอบนโยบายและให้โอวาทหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.7 พัน.5 รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2 และ เยี่ยมชม/สังเกตุการณ์ การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของ ผบ.พัน. และ ผบ.ร้อย. ตามนโยบาย SMART MAN ในท่า ดึงข้อ ลุกนั่ง ดันพื้น วิ่ง๒กม. ว่ายน้ำ 100 เมตร สนามทดสอบกำลังใจ 10 สถานี และร่วมรับประทานอาหารกับทหารใหม่ ณ โรงเลี้ยง ร.7 พัน.5 โดยมี พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับ และ เข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกาย