ร.7 พัน.5 จัดกำลังพลร่วมพิธีปล่อยแถวกองกำลังผสม ทหาร ตำรวจ พลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

วันที่ 9 พ.ย.59 ร.7 พัน.5 จัดกำลังพลร่วมพิธีปล่อยแถวกองกำลังผสม ทหาร ตำรวจ พลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 150 นาย เพื่อระดมกวาดล้างอาชญากรรม รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในช่วงก่อนเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2559 ณ ลานหน้า สภ.ปาย โดยมี พ.ต.อ.วรพล พลมณี ผกก. เป็นประธาน