ร.อ.วัชระ ถึกสุวรรณ์ น.ฝยก.ร.7 พัน.5 เป็นผู้แทน ผบ.ร.7 พัน.5 นำกำลังพล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 8 พ.ย.59 ร.อ.วัชระ ถึกสุวรรณ์ น.ฝยก.ร.7 พัน.5 เป็นผู้แทนหน่วย พร้อมด้วยคณะนายททาร นายสิบ ครอบครัว ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ราษฎร ต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.ม.ส.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่วัดน้ำฮู หมู่ที่ 5 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.ม.ส.โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน