ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 4 พ.ย.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2 และให้คำแนะนำแก่ผู้ฝึกทหารใหม่เรื่องการแต่งกายของทหารใหม่ให้มีบุคลิกทางทหารที่ดี (Smart man) ณ สนามหญ้าหน้า ร้อย.อวบ.ที่ 2