โรงพยาบาล กาวิละ เชียงใหม่ มาคัดกรองบันทึกประวัติทหารใหม่

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 4 พ.ย.59 โรงพยาบาล กาวิละ เชียงใหม่ ได้มาคัดกรองบันทึกประวัติจากการเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากโรคลมร้อน คัดกรองสุขภาพจิต การเจาะเลือดหาเชื้อ HIV ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก สุขอนามัยเป็นบุคคล ฉีดวัคซีน ป้องกันบาดทะยัก และคอตีบ ให้ กับ ทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัด ที่ 2 ( สัปดาห์ที่ 1 ) ณ ห้องอบรม ร้อย.อวบ.ที่ 3 และ ได้เดินทางตรวจโรงนอนทหารและเขตสุขาภิบาลของหน่วยฝึก โรงเลี้ยง โรงประกอบเลี้ยง ชมสาธิตการปฐมพยาบาลจากโรคลมร้อน