ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กำลังพลนายทหารสัญญาบัตรที่เลื่อนยศสูงขึ้น

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 4 พ.ย.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กำลังพลนายทหารสัญญาบัตรที่เลื่อนยศสูงขึ้นที่มีความทุ่มเทเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 2 นาย โดยมีนายทหาร ฝ่ายอำนวยการ, ผบ.ร้อย., ตัวแทนกองร้อย นขต.ร่วมแสดงความยินดี