ผบ.ร.7 พัน.5 มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลัง โครงการวิ่งเพื่อสุขภาพ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 4 พ.ย.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล ที่วิ่งผ่านเกณฑ์และกำลังพลที่มีระยะทางวิ่งรวมเกิน 100 กิโลเมตร ในโครงการวิ่งเพื่อสุขภาพที่หน่วยจัดขึ้นตามดำริ ผบ.ร.7 พัน.5 เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลมีสมรรถภาพร่างกาย แข็งแรงสมบูรณ์ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์